Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Rute

I Rute finns två byggnader som haft agtak.

Den ena är en kombinerad knuttimrad och stenlada vid gården Talings.

Den andra, vilken fortfarande har agtak tillhör ett tidigare torpställe som legat under Prästgården 1:4.

Byggnaden, som är uppförd av sten under 1700-talet, är den minsta ladugård vi känner på Gotland med en ytterst liten fähusdel för djuren.