Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Rone

Vid en inventering 1972 fanns endast stolpkvarnen på Burge kvar av Rones tio noterade kvarnar från slutet av 1800-talet.

Det finns noteringar kring väder- och vattenkvarnar från 16 av socknens gårdar.

De äldsta berör vattenkvarnarna vid Änggårde och Halor, som fått tillstånd för kvarn år 1682.