Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Rone

Kalkbränningen har inte varit särskilt aktiv i Rone.

I Rone finns två kända ugnar: En vid hamnen och en vid Vinarve.

Båda förefaller nedlagda redan under början av 1800-talet. 

1931 fanns 1,8 meter höga rester av ugnen vid Vinarve.