Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak i Rone

I Rone finns de flesta flistaken på fiskebodar i Hus fiskeläge.

Gullgårde 2:1 har Gotlands enda permanentbostad med flistak.

Vid ett par gårdar finns bevarade brygghus med flistak.

Manbyggnader med bevarade flistak finns vid Gullgårde 2:1 och på gamla posten i Rone kyrkby.