Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rone: Prästgården 1:9 Prästgård

Prästgård har funnits vid kyrkan sedan medeltiden men med varierande placeringar av manbyggnaderna.

Den nuvarande manbyggnaden uppfördes 1948, sedan den byggnad som uppfördes 1881 hade dömts ut och rivits. Byggnaden ritades av arkitekt Olle Karth i traditionell stil men med tegel som material i murarna.

Byggnaden är kompakt med enkla strama fasader och ett brant sadeltak i liv med gavlarna. Tidstypiskt är ett öppet hörn buret av betongpelare och intilliggande altan samt garage i källarplanet.

Den äldsta byggnaden på fastigheten utgörs av en uthuslänga som uppfördes i slutet på 1920-talet med magasin, vedbod och avträde.

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).