Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rone: Roes 1:13 Skola

Rone skola är belägen direkt söder om kyrkan öster om vägen. Övervåningen har också inrymt kommunalhus och bank.

Skolan byggdes 1903 och kallades kyrkskolan. Det är en av Gotlands större skolbyggnader i trä.

Byggnaden är uppförd i vinkel där de olika byggnadskropparna har olika takhöjd. Fasaden har en liggande gul träpanel och sadeltaken röd korrugerad plåt. Källare finns under hela byggnaden.

Skolan lades ner 2008 och såldes därefter till privatpersoner.

I Ronehamn har också funnits en skola för ”hamnbarnen”. Den lades ner 1954 men byggnaden finns kvar i privat ägo.

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).