Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vart vänder man sig?

Den som vill ta del av en allmän handling vänder sig till den förvaltning eller verksamhet som förvarar handlingen.

I första hand bedöms frågan om handlingen kan lämnas ut av den som svarar för vården av handlingen, till exempel handläggare, registrator, verksamhetsansvarig, arkivansvarig.