Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vart vänder man sig?

Den som vill ta del av en allmän handling vänder sig till den förvaltning eller verksamhet som förvarar handlingen.

I första hand bedöms frågan om handlingen kan lämnas ut av den som svarar för vården av handlingen, till exempel handläggare, registrator, verksamhetsansvarig, arkivansvarig.

 

Kontakta den nämnd som du vill komma i kontakt med

Barn- och utbildningsnämnden:
e-post: registrator-bun@gotland.se

Gymnasie- och vuxenutbildningen:
e-post: registrator-gvn@gotland.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden:
e-post: registrator-hsn@gotland.se

Miljö- och byggnadsnämnden:
e-post: registrator-mbn@gotland.se

Patientnämnden:
e-post: registrator-pan@gotland.se

Regionstyrelsen:
e-post: registrator-rs@gotland.se

Regionstyrelsen (regionarkivets delar)
e-post: regionarkivet@gotland.se

Socialnämnden:
e-post: registrator-son@gotland.se

Tekniska nämnden:
e-post: registrator-tn@gotland.se

Valnämnden:
e-post: registrator_valnamnden@gotland.se

Överförmyndarnämnden:
e-post: registrator-ofn@gotland.se

 

Om du inte vet vem som ansvarar för din fråga kan du skicka e-post till regiongotland@gotland.se om du vill begära ut en handling.