Kontakt

Per Stenberg
Projektledare
per.stenberg@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projektet 80/20 - En arbetstidsmodell för läkare i primärvården


Klicka på bilden för att se filmen

För att få till en ordentlig sammanhållen genomlysning av arbetstidsmodellen 80/20 har förvaltningen valt att göra en omstart av projektet. Det skedde i september och projektet ska avslutas i februari 2020 med redovisning samt analys.

Modellen testas på vårdcentralerna Wisby Söder och Visby Norr.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en arbetstidsmodell som bidrar till att arbetsgivaren, Region Gotland, kan erbjuda en attraktiv arbetsmiljö som stimulerar kompetenshöjning och utvecklingsarbete inom schemalagd arbetstid för tillsvidareanställda specialister i allmänmedicin. Vilket leder till en ökad kontinuitet, patientsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och på sikt ger ett minskat behov av hyrläkare.
 

Projektmål

  • Att prova arbetstidsmodellen med 20% utvecklingstid av ordinarie arbetstid för en attraktiv arbetsmiljö för att behålla och rekrytera läkare i allmänmedicin.
  • Få underlag till en konsekvensbeskrivning om arbetstidsmodellen.
  • Stimulerar kompetenshöjning genom utvecklingsarbete inom schemalagd arbetstid 

Projektrapport

Projektorganisation 

 
Projektdeltagare
Susanna Althini, allm Läk Visby Norr 
Harjot Bilkhu, allm Läk Visby Norr 
Shahid Nadeem, allm Läk Visby Norr 
Matilda Zetterquist, allm Läk Visby Norr 
Kirsten Wibmer, allm Läk Wisby Söder
Hans Brandström, allm Läk Wisby Söder
 
Projektstyrgrupp
Nina Ljung, projektägare (HR-chef)
Carina Söderström (Primärvårdschef)
Nicme Ilia (enhetschef vårdcentralen Wisby Söder)
Therése Pettersson (enhetschef vårdcentralen Visby Norr)
Per Stenberg, projektledare