Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur går det till?

Allmänheten har rätt att begära fram allmänna handlingar "på stället", dvs hos den verksamhet som förvarar handlingen.

Det går också bra att höra av sig via telefon, brev, e-post el dyl. Att bara titta på handlingar på stället är alltid gratis, men om man vill ha kopior får man i regel betala för dem.

När det gäller uppgifter som enbart kan läsas med hjälp av tekniska hjälpmedel bestämmer förvaltningen i vilken form allmänheten ska få ta del av dem, som utskrift eller direkt, t ex på en skärm. Man får inte slå sig ner vid en dator och leta fritt i e-posten eller själv leta bland handlingarna i en arkivlokal.

Om verksamheten bedömer att vissa uppgifter inte är offentliga sker en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det kan ta tid vilket innebär att man vanligen inte får ta del av uppgifterna direkt på plats.