Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kan vem som helst få se allmänna handlingar?

Vem som helst har rätt att begära fram allmänna handlingar hos myndigheter. När du vill se på en allmän offentlig handling behöver du inte tala om vem du är eller varför du vill se handlingen. Om du vill se en handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter måste du däremot vara beredd att svara på frågor om vem du är och varför du vill ta del av handlingen.