Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledighet

Ledighet kan beviljas av rektor för enskild angelägenhet. Observera att ledighet för t.ex. semester, körkortslektioner och arbete inte anses som enskild angelägenhet. Ledighet vid enstaka lektion under en skoldag beslutas av undervisande lärare som är direkt berörd av frånvaron.

Uteblir man från undervisningen utan en beviljad ledighetsansökan, rapporterar skolan frånvaron till CSN. Om rektor avstyrker ansökan om ledighet och eleven ändå tar ledigt anses eleven inte längre studera på heltid. Sjukanmäls eleven på den tid då eleven ansökt om ledighet ska sjukintyg uppvisas på begäran för att inte anges som ogiltig frånvaro.

Skolan har skyldighet att rapportera till CSN som beslutar om studiehjälp (studiebidrag) eventuellt ska dras in. Studiehjälpen är kopplad till, och kan påverka, övriga bidrag som familjen får, t.ex. inackorderings-, bostads- och underhållsbidrag.

Ansökan om ledighet görs på en blankett som laddas från hemsidan. Följ länken nedan.

Ledighetsansökan tar ett par dagar att handlägga.