Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde Vibble 1:74 Änkan Smitterlövs stuga Byggnadsminne

Ett litet fattigboställe med smedja och bostadsrum sammanbyggda.

Änkan Smitterlövs stuga är en ytterligt liten bulstuga, bestående av ett enda rum med öppen spis.

Huset är uppbyggt av återanvänt virke från 1700-talet.

Till stugan fogades på 1800-talet en smedja i sten.

Byggnadsdelarna har ett gemensamt tak av spån.

Stugan är påfallande lite förändrad och unik genom att den är Gotlands landsbygds mest primitiva bevarade bostadshus.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminnes, Länsstyrelsen i Gotlands län, 1985-12-16.