Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde Nygårds 1:144 Gårdsmijö bihus

Större gårdsmiljö med byggnader från olika epoker.

Här finns ett större runt bihus i två våningar, cirka 6 m i diameter och 5 m högt, i sten och kalkputs.

Bihuset har 15 rutor i nedre våningen. Den övre våningen har fungerat som ingång till bikuporna och har 16 rutor. 

Dessutom finns fyra runda fönster i nordöst, nordväst, sydöst och sydväst.

Detta är troligen det enda bihuset av denna typ i Sverige. I Anderstorps socken, Småland, finns ett större bihus av trä.                             

Källa: Riksantikvarieämbetet, FMIS