Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde: Hunnelund 1:4

Litet parstuga i sten från början av 1800-talet. Troligen äldre manbyggnad.

Ovanligt stort husdjup.

På gården finns även ett bostadshus från förra sekelskiftet flyttad från Fröjel - samt en lada från tidigt 1900-tal.