Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annex 1:3 Fattigstuga

Byggnad uppförd 1873 som fattigstuga ”för äldre obemedlade fattighjon”.

Fattigstugan bekostades av Västerhejde skyddsförening, vilken instiftades av prinsessan Eugenié 1864.

Byggnaden fungerade som ålderdomshem fram till 1936.

Idag används den fd fattigstugan som klubbstuga för Gotlands motorcykelklubb, GMCK.