Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nygårds 3:1 Västerhejde skola

Den ursprungliga skolbyggnaden även kallad ”Prinsessans skola”, uppfördes på 1860-talet med en skolsal, två bostadsrum och ett kök.

Skolsalen rymde ursprungligen 36 bänkar för totalt 72 elever.

Skolan uppfördes med bistånd från prinsessan Eugénie utifrån ritningar som ännu finns bevarade på Fridhem. Ett separat lärarinneboställe uppfördes kring förra sekelskiftet.

Skolgården gränsar till en lummig park med parklek och fotbollsplan.

På grund av ökat elevunderlag har ett stort antal byggnader tillkommit inom skolområdet, flertalet i form av enklare skolpaviljonger.