Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde: Vibble 1:455 Kapell

Här finns idag kapell och församlingshem.

Vibble gård tillhör socknens ursprungliga gårdar. Efter att Gotland blev svenskt 1645 övertogs den av Gotlands första svenska landshövding, Åke Hansson Ulfsparre.

KÄLLA: Västerhejde hembygdsförening