Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Västerhejde Nygårds 1:244 Sommarvilla ”Fridhems Sjöstuga”

Nära strandkanten byggdes 1861 en badstuga åt prinsessan Eugénie.

Byggnaden nyttjades senare som gäststuga och vaktmästarebostad.

Exteriört är byggnaden relativt oförändrad.