Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn: Stelor 1:21 Gårdsmiljö/pensionat

Gårdsmiljö med stor stenbyggnad, troligen delvis från 1700-talet.

Byggnaden är utförd som en 1880-tals byggning med hög markerad sockel där källaren är inredd.

Träladugård från sekelskiftet, reveterad bulflygel.

I samband med att huvudbyggnaden gjordes om till pensionat fick huset en större glasveranda, som nu är riven.