Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn: Snauvalds 1:2

Väl bevarad gårdsmiljö med parstuga med mansardtak från tidigt 1800-tal.

Obetygligt förändrad med endast ett fönster till köket/kammaren på baksidan.