Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn: Lauritse 1:15 Bulhus

Ett av öns äldsta bulhus med prismatiska bulor.

Enkelstuga med gavelingång, har flyttats till platsen från Väte.

Bulbod från 1600-talet och visthusbod med två bular per vägg.