Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Materialskada anmäls enligt lex Maria

Materialskada ledde till att en patient fick opereras, så att en lossnad del skulle kunna avlägsnas. Denna händelse är nu anmäld av hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

- Det här är en ovanlig skada som beror på materialfel, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. En internutredning är redan genomförd. Operation och undersökning har gjorts enligt rutin. Den rutinen är nu dokumenterad och sannolikheten för liknande händelser framöver är minimal.

Fallet
Kvinna i 50-årsåldern opererades i samband med akut gallstensanfall. Vid operationen infördes enligt rutin  en tunn ledare av ståltråd för att underlätta en uppföljande undersökning av gallgångarna. Vid den uppföljande undersökningen två dagar senare lossnade en bit av ledaren, på grund av materialfel. Den lossnade biten uthämtades med ett titthålsingrepp dagen därpå.

Tillverkaren är informerad och kommer att undersöka ledaren. Liknande incidenter har inträffat på andra sjukhus, i enstaka fall. En skriftlig instruktion har tagits fram på Visby lasarett.