Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tingstäde: Nystugu 1:125 Skola och sockenmagasin

Skolan ligger söder om kyrkan i korsningen av vägarna mellan Visby och Fårösund och vägen till Hejnum. På fastigheten finns tre byggnader.

Gazeliegården 1824

I nordost ligger Gazeliegården, en kalkstensbyggnad med putsad fasad och tegeltäckt tak, uppförd på privat initiativ 1824 och tillhör de äldsta skolbyggnaderna i regionen. Den är exteriört relativt orörd men är förmodligen tillbyggd på längden vid något tillfälle under 1800-talet.

Skolan 1910

Sydväst om Gazeligården ligger en skolbyggnad uppförd 1910. Det är en silikattegelbyggnad som uppförts med traditionella regionala proportioner och ett brant sadeltak klätt med röd plåt.

Vid nedläggningen av skolverksamheten på hösten 2009 fungerade Gazeligården som skolmatsal.

Efter nedläggningen har byggnaderna stått tomma och utan verksamhet i väntan på försäljning.

Sockenmagasinet

Sockenmagasinet är en enkel rektangulär byggnad med ventilationsöppningar för att säden skulle torka.