Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak Sundre

Antalet flistak i Sundre är färre än man kan vänta sig, då flertalet äldre flistak bytts ut under 1900-talets gång.

En fiskebod i Barshageudd, en jordkällare och ett par byggnader på gården Hallbjäns 1:31 varav en är en manbyggnad, finns bevarade.

Traditionen har dock inspirerat ett par nyare byggnader att ta upp flistaket.