Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Sundre

Västergårde i Sundre hade väderkvarn redan vid mitten av 1600-talet. Den lades dock ner under 1800-talet.

 

Expansionen av antalet kvarnar sker under 1700-talet och i början av 1800-talet hade alla gårdar utom Juves väderkvarnar.

I slutet av 1800-talet fanns elva kvarnar kvar. Av dessa fanns kvar på 1970-talet.

Vid gården Vännes finns en hättkvarn byggd i sten med kupoltak men utan vingar.