Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väte: Norrbys 1:1

Norrbys i Väte är en lantgård från 1900-talets första hälft.

I gårdsmiljön ingår manbyggnad, ladugård, smedja och snickarbod, svinhus, brygghus med drängkammare, avträde, magasin, vattenkvarn, kycklinghus, kombinerat höns- och lammhus samt förrådsbyggnad.

Samtliga dessa byggnader omfattas av Byggnadsminnet, liksom gårdstomten med infartsallé och kvarndamm.

Mangårdsbyggnaden uppfördes 1936 och är av så kallad herrgårdstyp, byggd av kalksten med spritputsade fasader.

Det valmade och brutna taket är täckt med tegel.

Ladugården

Ladugården från 1926 är byggd av sten och trä. Sadeltaket är täckt med sinuskorrigerad plåt.

Byggnadens interiör är klädd med pärlspont och består av en fähusdel, lada, mjölkrum, utrymme för arbetsvagnar samt ett höloft.

Smedja och snickarbod

Smedjan och snickarboden är uppförd av kalksten och trä med ett sadeltak som täckts av spån.

Smedjan är en rest av av den gårdsmiljö som fanns före den nuvarande mangårdsbyggnaden.

Svinhus

Svinhuset från 1900-talets mitt är uppfört av tegel och trä under ett sadeltak täckt med pannplåt.

Interiören består av fyra boxar i betong samt ett loft.

Brygghus och drängkammare

Brygghuset med drängkammare är byggt av kalksten som spritputsats. Sadeltaket är tegeltäckt.

Avträdet är placerat vid grishuset och har tre hål av trä. Sadeltaket är täckt med pannplåt.

Magasinet

Magasinet har garage i bottenplan och två våningar med magasinsutrymmen.

Byggnaden är uppförd av trä med sadeltak som täckts av sinuskorrugerad plåt.

Vattenkvarn

Vattenkvarnen är uppförd i trä under sadeltak som täckts med spån. Kvarnen är fortfarande intakt och funktionsduglig. I anslutning till byggnaden finns en inkopplingsbar sågbänk.

Höns och lamm

Kycklinghuset och det kombinerade höns- och lammhuset är uppförda av trä, det förra har eternittäckt pulpettak, det senare sadeltak med spåntäckning som belagts med pannplåt.

Förrådet är uppfört i trä och betong under sadeltak som täckts av pannplåt.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminne, Länsstyrelsen i Gotlands län, 2001-08-31.