Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väte: Lunde 1:7

1700-tals parstuga i sten, med fönster placerade tidstypiskt nära gavlarna.

Stugan ligger vackert på en höjd ut mot åkrarna och vägen i söder.

Östra delen av byggnaden är 300 år gammal
.