Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annex 1:7 Skola

Fastigheten ligger mittemot kyrkan och har fem byggnader.

Skolhuset ligger med sin långsida parallellt med vägen. Bakom denna finns moderna bostäder som uppförts på 1980-talet.

Dass och ladugård

Längs tomtens västra del ligger ett rödmålat utedass av trä och en före detta ladugårdsbyggnad av sten med röda gavelspetsar av trä.

Förråd

Längs södra fastighetsgränsen ligger ett långsträckt förråd av trä. Den första skolbyggnaden har uppförts år 1850.

Därefter har flera ombyggnader skett men troligen finns stommen av den äldre byggnaden till stor del.

Skolverksamheten lades ner år 1970.

Efter några års förfall gjordes renoveringar och tillbyggnader för bostads ändamål.