Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjonhem: Gervide 1:10 Skola

Traditionell skolbyggnad uppförd som en parstuga i 1½-plan.

Stommen är av kalksten som idag har en grågrön avfärgning. Skolan lades ner 1958 och används idag som samlingslokal. 

Skolgården

På den före detta skolgården ligger fyra byggnader. Förutom skolhuset finns ett uthus med tillbyggt dass samt ett relativt nytillkommet trähus.

På tomten finns dessutom några större lövträd, bland annat kastanjer.

Lärarbostad

Även en byggnad på andra sidan av stora vägen har använts i skolsammanhang, främst som lärarbostad, men fungerar idag som bygdegård.

Fastigheten är belägen söder om stora vägen och något söder om Sjonhems kyrka. Tomtgränsen mot norr går längs vägen.