Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Silte

År 1700 ligger Silte kyrka helt centralt i en med ett stort antal gårdar på rad utefter den vägcirkel som innesluter de goda jordarna i centralbygden.

Närmast Hallvide och Stora Hallvards och på andra sidan slätten i öster Hemdarve.

Direkt söder om kyrkan etablerades några fastigheter under 1800-talet vartefter en förtätning med nya byggnader efter lantbrukets behov fortsatt under 1900-talet.

Siltes kyrkby

Bebyggelsemiljö vid kyrkan där fem gårdar ligger på rad längs gamla vägen i det öppna hed- och åkerlandskapet.