Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Silte: Smissarve 1:25 Skola

Byggnaden uppförd som skola 1903 ombyggd 1955.

Träbyggnad i vinkel med en planyta på 150 kvadratmeter.

Eternitklädd fasad och brant sadeltak med stora överhäng som även det är klätt med eternit