Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Silte

I Silte finns en av få bevarade russgiftar med blandat virke av återvunnet material. På Siglaivs 3:1 finns dessutom ett agtak.
 

Blandat virke av återvunnet material finns också på en lekstuga från 1970-talet.