Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Björkome 1:13 Sandkull-Annas stuga (Byggnadsminne)

Sandkull-Annas stuga är uppkallad efter sin sista inneboende, Anna Johansson (1888-1980), som levde här under mycket enkla förhållanden ända fram till 1978.

Huset uppfördes cirka 1878 av återanvänt bulhusvirke. Väggarna var redan från början reveterade. Gavelspetsarna är av enkel locklist och taket täckt med stäv.

Stugans enda bostadsrum

Ytterdörren leder direkt in i stugans enda bostadsrum på cirka 14 kvadratmeter, med öppen spis i ena hörnet och två fönster.

En mindre dörr leder in till det två kvadratmeter stora köket, med härd och bakugn jämte ett litet fönster.

Restaurering

Byggnaden genomgick en restaurering under 1980-talets andra hälft. Vid 1990-talets början tillfogades en liten förstukvist i trä med papptak. Till fastigheten hör några rödfärgade mindre bodar i resvirke under papptak. Tomten är omgärdad med en bandtun.

Hembygdsmuseum

Sandkull-Annas stuga är idag hembygdsmuseum tillägnat Anna Johanssons minne och vårdas av Väskinde hembygdsförening.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1992-11-30. Dnr 221-439-91