Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vänge: Gandarve 1:85, 1:88

Grannlag med två parter vars tvåvånings manbyggnader vänder sig ut mot åkerslätten i söder.

Vägen leder in mellan parterna.

Till västra parten hör en påbyggd 1700-tals parstuga.

Östra partens manbyggnad är byggd i en farning i slutet av 1800-talet.