Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vänge: Bringes 1:9, 1:40, Nickarve 1:56

Ett grannlag med två stora parter.

Östra parten med byggnader från storskiftet 1850. Manbyggnad med två flyglar och en ladugård med portlider ut mot vägen.

Västra parten vänder sig åt motsatt håll. Manbyggnad från 1857 obetydligt förändrad och en stor stenladugård från samma tid.

Byggnaderna ligger inbäddade i rik lövvegetation.