Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sundre: Digrans 2:1

Den sydligast belägna gården på Gotland bebyggd med en tvåvånings enkelstuga samt flygel dass och ladugård.

Gården har på 2000-talet sålts som fritidsfastighet i samband med vilket en större restaurering gjordes av de nedgångna byggnaderna. Ladugården rekonstruerades och plåttäckningen byttes mot agtak.

I Sundre har funnits sex befintliga byggnader som har haft agtak. En kilometer norrut från Digrans längs landsvägen vid Juves gård ligger en liten ladugård och lambgift under klinten som är enkel att komma nära.

Dessa byggnaden är troligen från mitten av 1800-talet och är omgiven av en liten gårdsinhägnad.