Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sundre: Västergårde 1:7 Gästgiveri

Gårdsmiljö bestående av en stor manbyggning och ladugård. En av tre parter längs vägen.

Gården har fungerat som gästgiveri under 1800-talet men med, av förklarliga skäl en låg intensitet med mindre än ett skjutsbesök per vecka.