Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hörseltest

Installationsanvisningar

  1. Programmet kräver att datorn minst har Windows Vista servicepack 2. Installationen ligger nedpackad i en zip fil. För att packa upp den i Windows: Högerklicka på filen och välj ”Extrahera alla”, och därefter väljer du var på hårddisken som filerna ska placeras.
  2. För att starta installationen klicka på setup.ex som finns i den uppackade mappen. Du får då en fråga om du vill installera programmet. Välj installera. Installationen kommer att starta, när installationen är klart kommer programmet att starta automatiskt.
 
NET 4.5
Programmet använder sig av ett ramverk från Microsoft som heter NET 4.5. Skulle detta ramverk inte vara installerat på datorn behövs detta installeras först. Installation känner av detta automatiskt och kommer att installera detta innan programmet installeras. Detta kan ta ganska lång tid och en omstart av datorn behövs när det är klart.  Installationen kan startas automatiskt när datorn har startat om, annars klicka på setup igen för att installera själva programmet (se anvisningar 2).