Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bildstenar Hejnum

Vid Ridddare i Hejnum har en bildsten hittats - och åter rests vid skogskanten.

Även vid Nygårds står en sten från 700-800-tal på ursprunglig plats.

Ytterligare elva bildstenar eller delar av bildstenar hittats i socknen. Två finns på Bjärs och två på Mallgårds.

De mest välbevarade har tagits till Gotlands Fornsal och statens historiska museum.