Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolan Hejnum

Skolan väster om vägen mot S:t Olofsholm och är en av de få skolor på Gotland som ligger långt från kyrkan. I detta fall torde det bero på att man ville ge de många stenarbetarbarnen i Hellvi närhet till skolan.

Huvudbyggnaden, som är uppförd 1934 ligger i tomtens södra del.

I det sydvästra hörnet finns två små byggnader med uthus mm.