Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnumkällingens hus

Socknens namnkunnigaste person är utan tvekan Hejnumkällingen.

I själva verket handlar det om två generationer, mor och dotter, som under 1800-talet var vida kända för sina förmågor att bota sjuka med örter och trolldom.

Huset ligger fortfarande kvar i vägkorset öster om kyrkan.