Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalk Hejnum

Hejnum hällar har varit ett produktionsområde för kalk och kalktillverkning har länge varit en mycket viktig näring för socknen. Det finns rester efter 12 milor och ugnar.
 

En kalkugnsruin finns vid Bjärs i höjd med Norrbys 1:19, ett hundratal meter österut på hällarna.

I Djupkvior på Rings har Byggnadshyttan en av två nutida produktionsplatser på Gotland för tillverkning av traditionellt bränd kalk. Här görs ett par bränningar varje år sedan slutet av 1980-talet.