Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Hall

Vid inventeringen 1927-1931 var alla kalkugnarna i Hall byggda mot en klint.

Det enda undantaget låg på strandvallen nordost om gården Gannarve. Denna kalkugn var helt borta.

De övriga sex kalkugnarna i Hall var i mer eller mindre dålig skick.

Norr om Vestö gård låg den senast brukade ugnen av okänd ålder men gissningsvis uppförd på 1880-talet. Den stängdes ner 1903.