Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Hall

1697 fanns tre vattenkvarnar och en väderkvarn i Hall. 

1972 står en ruin av en hättkvarn vid Västö gård. Denna har restaurerats.

Det har också funnits en vattenkvarn med såg vid gården men den är numer helt borta.