Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall: Hallshuk 1:17 Kapell

Kapellet omnämns första gången på 1690-talet. Det uppfördes för fiskarna i det som kallades ett kronofiskesläget, efter svenskarnas erövring av Gotland.

Klockstapeln för ringning till samling är senare tillkommen. Tidigare kallades besökarna av en trumma som idag finns bevarad inne på Gotlands Museum.

Anspråkslös

Hallshuks kapell, beläget vid kusten, är en anspråkslös byggnad med rektangulär planform (9x11 m). De låga putsade stenmurarna härstammar troligen från 1600-talet.

Kapellet stod som ruin från slutet av 1800-talet till 1933, då murarna reparerades och byggnaden fick sitt höga spånklädda valmtak.

Ingång i väster

Ingång sker från väster. Interiören präglas av det valmade tredingstaket med sin omålade träpanel. Väggarna är vitputsade.

Predikstolen har, enligt inskrifter, tillverkats för Fårö kyrka 1601.

Altarets gotiska retabel flyttades till Hallshuk från Fleringe kyrka, men hörde ursprungligen till Elinghem

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.