Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gerum: Ajmunde 1:3 A, 2:1

Grannlag bestående av två parter norr om kyrkan.

Manbyggnaderna ligger tätt intill varandra och visar den gamla bebyggelsestrukturen.

En manbyggnad i dåligt skick.

Till en av parterna hör även en bulsmedja i dåligt skick.