Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gerum: Kullands 1:6, 1:9 Gårdsmiljö

Grannlag med den gamla bebyggelsestukturen kvar kring den slingrande vägen.

På fastigheten Kullands 1:9 ligger Kullands kvarn.

Vid Kullands gård har det bedrivits kvarnverksamhet från 1600-talet (då med en vattenkvarn) till 1900-talet då en ny stolpkvarn byggdes.