Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gerum: Hägvalds 2:1 Skola/Andelsfrys

Den f.d. skolfastigheten är belägen några hundra meter norr om Gerum kyrka vid en skarp vägkrök. Landskapet är öppet med åkrar i norr och väster, i övrigt viss bebyggelse.
 

På tomten finns fyra byggnader: Skolhuset, en träbyggnad som inrymt andelsfrys men som nu fått ge plats för gravhällar från kyrkan, en bastu samt en uthuslänga med bland annat utedass.

Skolbyggnaden är uppförd som en parstuga av trä i en traditionell stil och flyttad till Gerum från Levide 1877. Den välbevarade byggnaden upphörde som skola 1948 och brukas idag som församlingshem.

Trädgården

Fastigheten har en uppvuxen trädgård på skolans baksida. Där finns fruktträd, blomsterrabatter med mera.

Framför skolhuset finns en öppen gräsyta som i öster begränsas av vägen.