Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Gerum

Vid Kullands gård har det bedrivits kvarnverksamhet från 1600-talet, då med en vattenkvarn, till 1900-talet då en ny stolpkvarn byggdes. 

Vid slutet på 1800-talet var de flesta kvarnarna i socknen vattenkvarnar. De fem vattenkvarnarna som registrerades 1807 hade till år 1888 reducerats till en, som låg vid Ajmunde.

Vid inventeringen 1972 fanns den gamla vattenkvarnen vid Ajmunde registerrad som ruin och dessutom två stolpkvarnar bland annat vid Kullands 1:9 och en hättkvarn vid Mickelbys 3:1 bevarade.