Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Gerum

Gerum finns två gamla nedlagda kalkugnar.

Den högsta kalkugnen vid inventeringen 1931 hade ett murverk på3,3 meter hög. Den ligger sydost om den andra kalkugnen (1,5 km norr om Smiss.)